O Lokalnej Grupie Działania

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”


„Żywiecki Raj” funkcjonuje w ramach działania Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instytucją zarządzająca tym programem w latach 2007-2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a bezpośredni nadzór na Stowarzyszeniem pełni Marszałek Województwa Śląskiego. W województwie śląskim działa aktualnie 15 Lokalnych Grup Działania, w Polsce ok. 338.

LGD „Żywiecki Raj” swoim zasięgiem obejmuje 11 gmin (Czernichów, Istebna, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka) a do najważniejszych dokumentów Stowarzyszenia należy Lokalna Strategia Rozwoju (tzw. LSR), w której m.in. uściślone są zakresy działalności i kierunek rozwoju Stowarzyszenia.

Do najważniejszych celów Stowarzyszenia należą:

1. Efektywne wykorzystanie niepowtarzalnych walorów środowiskowych i wspieranie odnawialnych źródeł energii.

2. Produkt lokalny jako element promocji dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnacji gwary i zwyczajów góralskich i mieszkańców obszaru.

3. Rozwój obszaru LSR poprzez promocję zdrowego trybu życia - wspieranie sportu i turystyki aktywnej.

„Żywiecki Raj” to miejsce, gdzie przede wszystkim:

    - Pielęgnowane są tradycje i dziedzictwo kulturowe
    - Rozwija się przedsiębiorczość i współpraca pomiędzy organizacjami i przedsiębiorcami
    - Dba się o środowisko przyrodnicze
    - Rozwinięta jest infrastruktura turystyczna i techniczna

Więcej informacji: www.leader-zywiec.pl

Ostatnio dodani twórcy regionalni

Bożena Śleziak
Gmina:
Milówka
Rodzaj twórczości:
Biżuteria, Haft, Koronkarstwo, Szydełkowanie
Czytaj więcej
Marian Łoboz
Gmina:
Jeleśnia
Rodzaj twórczości:
Rzeźba
Czytaj więcej
Katarzyna Piętka
Gmina:
Milówka
Rodzaj twórczości:
Bibułkarstwo
Czytaj więcej
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Treść strony opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Żywiecki Raj".
Strona finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.